Ik ben Maria Melaan, het gezicht achter De OpvoedSTER.

Vanuit de onderwijs- en medische onderzoekswereld kwam ik in 1989 terecht op het Zonnehuis in Zeist. Daar werkte ik vierenhalf jaar met kinderen met een ontwikkelingsstoornis. Ik volgde er de heilpedagogische opleiding.

 

In 1994 verhuisde ik naar Curacao. Hier leid ik sinds augustus1999 mijn eigen kinderopvang: Peuterspeelgroep De Sterrekinderen.  
Ik werk op antroposofische grondslag.

Sinds 2015 ben ik gecertificeerd Simplicity Parenting Family Life Coach en Discipline and Guidance Coach. In die hoedanigheid ben ik bevoegd om oudergroepen te leiden en kan ik mijn dertigjarige ervaring in het werken met kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar inzetten voor de begeleiding van ouders met kinderen in alle leeftijden. 

Ik ben getrouwd en moeder van twee volwassen dochters die beiden in Nederland wonen.

Met het aanbod van De OpvoedSTER wil ik ouders helpen om hun gezinsleven te vereenvoudigen en bewust te funderen op hun eigen gezinswaarden. Daarnaast wil ik ouders inzicht geven in de verschillende leeftijdsfases en de daarbij behorende behoeften van kinderen zodat ze meer vertrouwen krijgen in de te varen koers.