SoD_Art_HiRez.jpg

Liefdevolle Autoriteit

Cursus bestaande uit 5 dinsdagavonden van 19.30-21.30.

gebaseerd op The Soul Of Discipline van Kim John Payne

Nieuwe cursus start 14 januari 2020

Ben jij een ouder die zijn kinderen graag op een vriendelijke manier opvoedt? Raak je de leiding soms kwijt? En wordt je dan juist strenger dan je zou willen?

Deze cursus helpt je om de liefdevolle autoriteit in jezelf te ontwikkelen: warm, vastbesloten en kalm. Van peuter tot puber.

Eerste bijeenkomst

Het grote plaatje & Orientatie van de ouders

We bekijken het gedrag van kinderen vanuit de balans tussen binnen- en buitenwereld. Je leert wat de invloed van deze balans is op de eigen persoonlijkheid van het kind, die kwetsbaar tevoorschijn komt. Verder schetsen we de ontwikkeling van het kind van peuter tot puber, waarin we drie grote fasen onderscheiden. In elke fase wordt een fundament van discipline gelegd: van de wil,  van gevoelens en van het denken. 

Tweede bijeenkomst

De Gouverneur & De vroege kindertijd

We bespreken in theorie en praktijk de ontwikkelingsfase van 0-9 jaar waarin het fundament van de discipline van de wil wordt gelegd. De ouder geeft richting en instructies en neemt de beslissingen vanuit het overzicht van het grote plaatje. Het kind volgt de ouder in een warme samenwerking, niet door blinde gehoorzaamheid.

                       

Derde bijeenkomst

De Tuinman & Pre-puberteit (Tween)

We bespreken in theorie en praktijk de ontwikkelingsfase van 9-14 jaar waarin het fundament van de discipline van gevoelens wordt gelegd. De ouder kijkt wanneer de tijd rijp is om meer van het kind te vragen.  'Vertel me je plan/jouw perspectief en daarna neem ik (we) een  besluit.' De ouder(s) neemt het besluit, onderhandelt niet en wijkt niet af van zijn koers.

Vierde bijeenkomst

De Gids & De tienerjaren (Teen)

We bespreken in theorie en praktijk de ontwikkelingsfase van 14-21 jaar waarin het fundament van het denken wordt gelegd. De ouder helpt om de koers van de tiener uit te zetten. De ouder kent mogelijke gevaren. Hij helpt de tiener zich daarop voor te bereiden en deze mee te nemen in het nemen van zijn besluiten.

Vijfde bijeenkomst

Vraag en antwoord

In de vijfde en laatste bijeenkomst wordt aan de hand van  vragen die onbeantwoord zijn gebleven dieper op de verschillende  fasen van ontwikkeling ingegaan.  

                       

Data:        14 januari

                       21 januari

                       28 januari

                          4 februari

                       11 februari 

Tijd:              19.30 -21.30

Kosten:     Naf 250,- 
                        Ouderpaar: Naf 400,-

                       

Interesse? Vragen? Aanmelden?

 

Stuur mij een mail met je naam en telefoonnummer en ik neem zo spoedig mogelijk contact op .

Contactformulier invullen kan ook.

​​

deopvoedster@desterrekinderen.com

'Er bestaan geen opzettelijk ongehoorzame kinderen, alleen kinderen die de

weg kwijt zijn'

Kim John Payne